INFORMACJE DODATKOWE

  • Stosujemy nowoczesne metody nauczania z naciskiem na komunikację- porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego
  • Korzystamy z interaktywnych podręczników, materiałów audiowizualnych i programów edukacyjnych w oryginalnych wersjach językowych
  • Dzieciom młodszym oferujemy  uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach stymulująch motywację do nauki języków obcych (wspólne gry i zabawy, piosenki, bajki i historyjki, prace plastyczno-językowe typu "Project")
  • Nauka odbywa się zgodnie z cyklem szkolnym